Najčešća pitanja


     Q1: Kako mogu biti siguran/na da cu dobiti kvalitetan zalivni sistem?

     A1: Kvalitetan zalivni sistem za vaš travnjak i ukrasne biljke je dovoljno fleksibilan da pokrije sve potrebe zalivanja. Automatski će zalivati sa korektnom količinom vode sve vaše zelene površine i nastaviće da radi dugi niz godina uz malo održavanja. Vaše poverenje u sistem će najviše zavisiti od kvaliteta komponenti i kvaliteta izrade samog sistema. Mi koristimo najkvalitetnije i profesionalne komponente, proizvedene i testirane da daju duzi niz godina bezbrižnog korišćenja. Zbog toga mi stojimo iza svojih sistema i na njih dajemo 5 godina garancije.

     Q2: Na osnovu čega se određuje cena zalivnog sistema?

     A2: Cena sistema se odredjuje na osnovu više faktora. Veličina zelene površine, tip prskača, prisustvo navodjavanja kap po kap, tip programatora ili prisustvo smart programatora i prisustvo dodatne opreme (SoilClick, SolarSync) svi utiču na krajnju cenu zalivnog sistema. Svaki zalivni sistem ima specifičnu cenu. Da bi smo odredili cenu vašeg sistema, potreban je izlazak na teren radi premera vaših zelenih površina i dogovora oko dodatne opreme. Potom mi moramo da dizajniramo vaš sistem kako bih vam dali odgovarajuću ponudu.

      Q3: Da li će moj račun za vodu biti povećan zbog ugradnje zalivnog sistema?

      A3: Ne. Tipično automatski zalivni sistemi štede vodu zahvaljujući povećanoj efikasnosti i senzorima za kišu koji još dalje povećavaju štednju vode. Takođe nećete nikad morati da brinete da li ste zaboravili da ugasite vodu!

      Q4: Kako funkcioniše proces ugrađivanja zalivnog sistema?

     A4: Počinje našim izlaskom na teren, gde ćemo premeriti vaše dvorište kako bi mogli da dizajniramo vaš zalivni sistem i pripremimo vam detaljnu pisanu ponudu. Prilikom vašeg prihvatanja ponude i uplate depozita, mi ćemo zakazati posao. Vaš sistem će biti ugrađen za 2-4 dana, i dobićete detaljna uputstva usput u tekstualnoj kao i oralnoj formi.

      Q5: Imam bunar. Da li je moguće da se zalivni sistem napaja iz bunara?

    A5: Da. Zalivni sistemi su najčešće sistemi sa niskim pritiskom vode. Sa današnjom tehnologijom postoje raznorazne mogućnosti u ovom poduhvatu.

Poslednji put ažurirano: Jun, 2019